Selecteer een pagina

Internationaal contracteren

ICT / Privacy recht

Vastgoedrecht

Tim Janssens is een ervaren advocaat en interim jurist. 
Ik ben specialist in het (internationaal) contractenrecht, ict recht en het vastgoedrecht. 
Voor ondernemingen stel ik overeenkomsten op of beoordeel ze. Verder procedeer ik over de nakoming van overeenkomsten. 
Ik heb me toegelegd op ICT contracten en privacy wetgeving. Daarnaast behandel ik alle juridische onderdelen binnen het vastgoed: van aanbesteding tot huurrecht.  

Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het begeleiden van aanbestedingsprocedures.

Door mijn ervaring in het bedrijfsleven als interim jurist en financieel manager, begrijp ik goed de context van juridische vraagstukken en de samenhang van juridische vragen met commerciële en andere belangen van de organisatie.

Contracteren

 • Opstellen en beoordelen
 • Inkoop, verkoop
 • Ict
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Aanneminsgsovereenkosmten
 • Huurovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Voeren van procedures over nakoming overeenkomsten en schade verhaal
 • Rechtshulp bij meer- minderwerk en opleveringsgebreken

Vastgoed

 • Ondersteunen bij en begeleiden van aanbestedingsprocedures
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Ondersteuning bij schadeverhaal
 • Wabo en omgevingsvergunningen
 • Huurovereenkomsten en huurgeschillen
 • Ontruimingsprocedures

ICT / privacy

 • Implementeren privacy wetgeving
 • Opstellen en beoordelen:
  Licentieovereenkomsten, SLA’s,
  Outsourcing overeenkomsten,
  SAAS overeenkomsten

Telefoon

Adres

Palestrinastraat 21
1071 LD Amsterdam

11 + 1 =